Crescendo Magyarország: 

A Crescendo Magyarország a nemzetközi Crescendo mozgalom része. A Crescendo hivatásos előadóművészek, művészeti oktatásban résztvevő tanárok és hivatásos művészeti pályára készülő fiatalok nemzetközi keresztény szervezete, mely Beat Rink svájci református lelkipásztor, író kezdeményezésére jött létre 1985-ben. A Crescendo szervezetéhez eddig 40 ország több mint 2000 művésze csatlakozott.

Nemzetközi Crescendo mozgalom hivatalos honlapja: www.crescendo.org

A célunk: 

Crescendo legfőbb célkitűzése, hogy támogatást nyújtson a hivatásos művészi pályára készülő vagy abban dolgozó művészeknek, hogy magánéletükben és hivatásukban egyaránt kiteljesedett életet élhesennek. Célunk, hogy segítsük a magyaroszági művészek Európa kulturális vérkeringésébe való bekapcsolódását és támogassuk egy olyan magyarországi művész közösség megerősödését, mely kölcsönös tiszteletben, versenymentes környezetben képes együtt dolgozni, továbbá a művész élet kihívásait megvitatni és egymástabban támogatni. Célunk, hogy a művészek élete során felmerülő szakmai, magánéleti, életvezetési kérdésekben olyan tartalmat közvetítsünk, ami segíti a szakmai és magánéleti szilárdság megalapozódását. Mindezt Isten szeretetének közvetítésével, egyénekért, szolgálat készen és örömmel tesszük, tisztelettel adózva annak az ajándéknak, amit Isten a művészetek által az emberiségnek adott.

A missziónk:

A művészek és művészetek fontos hatása az emberi közösségekre és a társadalomban elfoglalt vezető szerepe mind a mai napig megmaradt. Még a nyugati kultúra politikai és gazdasági erők által meghatározott társadalmaiban is a művészet nagy erővel tud gondolatokat és értékeket közvetíteni, és ezáltal meghatározni egy közösség gondolkozását.

Éppen ezért tartjuk a Crescendonál fontosnak, hogy minden eszközzel segítsük, hogy minél több művészi pályájukon megmaradó, elhívásukat kompromisszum nélkül, lelkesen betöltő, és egyben a Bibliában meggyökerezett érett művész töltse meg Magyarország művész társadalmát. Vágyunk, hogy egy művész az evangélium megismerése és elfogadása után továbbra is nagy hatással kitartson művészi pályáján és megtérése ne jelentse feltétlenül azt, hogy választania kell a hit és a művészet között. Ez viszont sokszor nagyon kemény, egyedi kérdések és problémák megvívását vonja magával.

A kérdés felmerül, miképp érhetjük el leghatékonyabban a művészeket, hogyan érdemes közöttük missziót végezni. Miképp tud egy közsség segítségére lenni egy művész hitben való növekedésének és mi módon tudjuk támogatni őket abban, hogy a hivatásuk kihívásai közepette Krisztusban megálljanak? Végül pedig, hol találják meg igazán a helyüket a művészek Krisztus testében? Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolására hivatott a Crescendo misszió.

A Crescendo Magyarország mögött álló alapítvány: az Ének a Nemzetekért Kulturális Alapítvány

Az  Ének a Nemzetekért Kulturális Alapítvány 1995 óta egyre nagyobb szerepet játszik Magyarország kulturális életében művésztalálkozók, kiállítások, fesztiválok rendezésével. Célja, hogy kulturális együttműködést építsen magyar,  kelet-, és nyugat-európai keresztény előadóművészek között, bekapcsolódva ezzel Európa kulturális vérkeringésébe, dialógust építve a művészet és a hit között. 

Alapító: Timothy Bentch (USA), énekművész

A kuratórium elnöke: Füzesséryné Dudás Eszter, brácsaművész 

Kurátorok:
Beat Rink (SUI), a Crescendo International alapítója és igazgatója
Kübler János, baptista lelkipásztor
 

Az ellenőrző bizottság tagjai:
Körmendy Zsolt, karnagy
Draskóczy Eszter, hegedűművész
Végh Balázs

Számlaszámunk: Ének a Nemzetekért Kulturális Alapítvány 11600006-00000000-83521283
Külföldről FORINT: HU06 1160 0006 0000 0000 8352 1283
Külföldről EURO: HU12 1160 0006 0000 0000 8380 8489 

PayPal: office@crescendohungary.org

Hivatalos dokumentumok:
Egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet
Adatkezelési tájékoztató
Közlemény az 1% felhasználásáról